26 augustus 2017- BVT voor MUSE MEINE VANSTIP

Met een heel mooie keurverslag behaalde MEINE onder keurmeesters Scheffer en Slager de Basis Veldwerk test (BVT) bij de “Continentale Staande Hondenvereeniging” en daarmee haar startbewijs voor de veldwedstrijden.