Dag 16: Honger…

Flootje eet eerst even zelf voordat het kroost gevoed wordt. Ze hebben wel in de gaten dat het etenstijd is.